David Cassidy, specialista na laboratorní přípravu antihmoty o nízké energii