Pohled do Millsovy „pozitronové“ dílny, kde vzniká pozitronový laser. Kredit: UCR