Oblasti mozku, které po sumarizaci všech poznatků vyšly pro naší inteligenci jako důležité. Výsledek ale závisí na komunikačním konzertu, který mezi sebou jsou schopny rozehrát. (Kredit: Richard Haier, UCI)