Vrstva stará 13 000 let by měla být svědectvím po dávné kolizi Země s kometou.