Objevitel dvojšroubovice James Watson, jej téměř vyhodil