Nález nástrojů z doby středního Pleistocénu, jsou dokladem toho, že lidé se na jihu Afriky v Zátoce mušlí (Mossel bay je zhruba v polovině mezi Kapským Městem a Port Elizabeth), živili mořskými plody již před 164 000 l