Tento snímek byl složený z dat observatoře Chandra a Hubbleova kosmického dalekohledu. Nejjasnější objekt na snímku je M33 X-7, ostatní jsou mladé a hmotné hvězdy v jeho okolí. Kredit – X-ray: NASA/CXC/CfA/P.Plucinsky et al.; Optical: NASA/STScI/SDSU/J.Orosz et al.