Snímek z elektronového mikroskopu v němž jsou černými šipkami označeny kulovité útvary, které v neinfikovaných buňkách nejsou. To by měly být praví viníci prionové choroby. Kredit Laura Mauelidis http://info.med.yale.edu/neurosci/faculty/manuelidis_main.html