Chris Higgins, Durham university, „Ve které fázi se prionový protein stává infekční nevíme“.