Intimní foto – pohlavní orgány medúzy. Úsečka znázorňuje délku 2,5 mm.