Transgenní dánio pruhované (Danio rerio) typ frankei