Děkanská náhorní plošina. Svět na kilometrech vychladlé lávy.