Hygienická úroveň toalet ve vlaku v Indii a ČR je srovnatelná.