Pikaia, příšerka ze světoznámého kambrického naleziště Burgess-Shale. Patří někam k chordátům, s trochou nadsázky předek nás všech. Cykly vymírání ji vynechaly, kdyby ne, tak bych tohle teď nepsal.