Zařízení na odsolování mořské vody v Aškelonu (SWRO) je největším na světě.