Laboratorní myši s ložisky lidských nádorových buněk. Vlevo kontrola, vpravo myš léčená protilátkou namířenou proti viru s navázaným radioaktivním atomem rhenia. Po 18 dnech se nádorová tkáň rozpadá a mizí.