Chetitské válečné vozatajstvo. Tehdejší obdoba obrněné divize. Kredit: Caesar Miniatures.