Dítě si ze dvou hraček vybírá vždy tu, která pomáhala a zavrhuje tu, která škodila. Sociální cítění dětem není cizí již od šesti měsíců. (Kredit: Yale University, Kiley Hamlin)