Dlouhodobá konzumace většího množství rychle metabolizovatelných sacharidů je spojena s vyšším rizikem ztráty zraku. Horní obrázek je simulací ztráty centrálního vidění na počátku choroby zvané makulární degenerace, jež postupně vede k úplné ztrátě zraku. Kredit: National Eye Institute, National Institutes of Health.