Konvenčně vyšlechtěná tolice setá vytěsnila v některých oblastech planě rostoucí a žlutě kvetoucí tolici srpovitou. Podobné příklady dokazují, že toku genů z kulturních plodin má vliv na životní prostředí i v případě, že plodiny nebyly geneticky modifikovány.