Turanka kanadská se stala jedním z prvních plevelů, jež získaly v USA rezistenci ke glyfosátu. V Kanadě, kde je užívání gylfosátu u herbicid-tolerantních geneticky modifikovaných plodin mnohem opatrnější se podobné případy neobjevily.