Porosty geneticky modifikované kukuřice rezistentní k herbicidům vykazovaly mnohem vyšší biodiverzitu než porosty konvenční kukuřice.