Při pěstování GM plodin rezistentních k herbicidům dochází ve většině případů k poklesu spotřeby herbicidů.