Soja 3 – Mechanická regulace plevelů má v některých případech negativní dopad na strukturu půdy a může zvyšovat riziko eroze.