Soja pole – Výnosy nebo biodiverzita? K čemu má sloužit zemědělská krajina? V některých případech je i z ekologického hlediska výhodnější upřednostnit výnos, protože se tak sníží tlak na zabírání další zemědělské půdy.