Ovce vnímavé k prionové chorobě jsou životaschopnější.