Prokáže se neblahá souvislost také mezi plodností skotu a BSE?