V minulém roce byla dokončena instalace všech magnetů v současnosti budovaného největšího urychlovače LHC.