Zasouvání soustavy vnitřních dráhových detektorů (experiment ATLAS)