Instalace časově projekční komory experimentu ALICE