Velký klasický magnet experimentu ALICE pracoval původně pro experiment L3 na urychlovači LEP.