Provádějí se i zkratovací testy, při kterých se sleduje rozložení teploty termokamerou.