Za poslední století mělo zmizet z povrchu zemského více než 50 % rozlohy tropických deštných pralesů. Tempo mizení lesů se nezpomaluje a do poloviny 21. století by tropické deštné lesy měly zcela zmizet. (Wikipedia). Závěry graingerovy studie, které vychází z údajů FAO a ze satelitního snímkování, ale tyto závěry nepotvrzují.