Jsme na prahu malé doby ledové. Severní polokouli by měly postihnout kruté zimy, krátká a studená léta. Vltava by se měla pokrývat ledem tlustým několik desítek centimetrů. Zamrzat by mělo Baltské moře i Calaiská úžina mezi Francií a Anglií. Lze očekávat hladomor a rozvrat společnosti.