Zdravý mravenec (nahoře) a mravenec nakažený červy (dole). Kromě změny zbarvení je u něj patrné i odlišné držení těla. Zadeček nosí vystrčený vysoko nahoru a nabízí ho „k snědku“.