Zadeček infikovaného mravence je nabit vajíčky cizopasníka.