Spektrum linií kukuřice je co do obsahu provitaminů A velmi pestré. Některé obsahují až 66 mikrogramů karotenů na gram sušiny v zrnu. Jiné jen 0,1 mikrogramu. Zbarvení zrn není pro selekci na obsah karotenů spolehlivým vodítkem.