Kresba na řecké váze z doby 480-470 před Kristem - doktor (iatros) puští pacientovi žilou. (Louvre Museum)