Morten L. Kringelbach: „Našli jsme velmi specifickou a velmi rychlou známku nervové aktivity ve střední orbitofrontální kůře, jako reakci na dětskou tvář. To poskytuje důkaz pro možnou existenci „vrozeného spouštěcího mechanismu“ popisovaného Lorenzem, který způsobuje změnu chování dospělých vůči dětem. Ovšem do jaké míry je tato reakce opravdu vrozená nebo naučená je stále neznámé. Přinejmenším můžeme říci, že tato specifická reakce ve střední orbitofrontální kůře na tvář neznámého dítěte se objevuje tak rychle, že je téměř určitě rychlejší než cokoliv, co lze vědomě ovládat.“