Některé typy leukémie a nádory mízních uzlin mají u psa i člověka stejné příčiny.