„Nyní můžeme vidět, co potkaní vousky předávají do mozku a můžeme začít lépe chápat, jak tento úžasný vjemový systém pracuje,“ říká Moore, který je také docentem na oddělení Brain and Cognitive Sciences MIT. „Toto porozumění je významné nejenom pro lidský hmat, ale také pro všechny další formy smyslového vnímání, protože každý smyslový orgán tvoří propojení mezi myslí a vnějším světem.“