Časový snímek ukazuje různé polohy (červeně) jednotlivého potkaního vousku, zachyceného při rychlosti 3 200 snímků za sekund. Jde o pohyb hlavy a fousku zleva doprava přes hrubý povrch směrem k jemnému (pro lepší zřetelnost je zobrazen jen každý třetí obrázek tedy zhruba jeden za milisekundu). Shluky a mezery čar odpovídají rychlým kmitům vousku při kontaktu s povrchem během ~175 milisekund. Dolní linka stopy udává, aktuální výšku potkaního čenichu nad podložkou, při přechodu z hrubého povrchu na jemný.