Další ukázka výsledku pohlavního výběru, jak ji prezentuje Darwin – kolibřík ozdobný (Lophornis ornatus)