Rozměrová škála jednotlivých struktur, které tvoří hmotu našeho světa.