Já tobě, ty mně. Infikované jehně předává priony dalším jehňatům, s kterými přijde do přímého kontaktu.