Prionový protein (vlevo) se mění na infekční prion (vpravo) pouhou změnou tvaru molekuly.