Vysílač tvořený 162 keramickými prvky vytváří mocný úzký paprsek ultrazvuku.