Ustavování reaktorové nádoby reaktoru BN-350 během výstavby (zdroj IAEA).