Vyšetření pomocí PET kamery v Nemocnici Na Homolce (zdroj Nemocnice Na Homolce)