Příprava diagnostických radiofarmak v mém mateřském ústavu (ÚJF AVČR v Řeži).